Page Loading...

Projekty

Aktuální projekty


Pomáháme lépe vidět

Nadace J&T a GrandOptical od 1. 9. 2022 spustily společný projekt Pomáháme lépe vidět, v rámci kterého poskytnou finanční pomoc na pořízení brýlí každému členovi domácností ohrožených rodin.
více informací »


8000důvodů

Za iniciativou 8000důvodů stojí Nadace J&T s podporou Hledáme rodiče, o.p.s. 8000 dětí v ústavní péči je 8000 důvodů ke změně. Děti do ústavů nepatří. Aby jich co nejvíce vyrůstalo v bezpečném prostředí rodiny, nabízíme pomoc krajům se systémovými změnami. Hledáme kroky k úspěšné transformaci ústavní péče, finančně podporujeme systémové změny a aktivně spolupracujeme s ostatními subjekty.
více informací »


Kouzelné Vánoce

Projekt Kouzelné Vánoce připravuje Nadace J&T již od roku 2007. Je zaměřen na podporu dětí z náhradních a sociálně slabých rodin, dětí nemocných a s handicapem. Realizovaný je každoročně vždy v období adventu a jeho cílem je splnit dětská vánoční přání. Dárky jsou zaměřeny na rozvoj dítěte a mají dětem pomáhat při vzdělávání nebo při objevování sportovního ducha.
více informací »Ukončené projekty


Komunikační mosty

Projekt Komunikační mosty dlouhodobě poskytoval prostor pro sdílení a výměnu informací mezi organizacemi zabývajícími se oblastí náhradní rodinné péče a péčí o ohrožené děti.
více informací »Společná šance (Dítě a závislá matka)

Realizaci projektu „Společná šance (Dítě a závislá matka)“ zahájil Nadační fond J&T (nyní Nadace J&T) ve spolupráci s občanským sdružením Rodina u nás, o.s. v říjnu 2016, ukončen byl v roce 2018. Projekt prosazoval netradiční přístup k problému péče o matku uživatelku návykových látek a o její dítě formou dlouhodobé spolupráce institucí při návratu matky do normálního života.
více informací »Zn. Náhradní rodič

Projekt „Jak aktivně nacházet náhradní rodiče - profesionalizace procesů při výběru adeptů na nový typ zaměstnání“ se zkráceným názvem Zn. náhradní rodič byl ukončen v červenci 2014.
více informací »


Odsouzeni.cz

Osvětová kampaň Odsouzeni.cz vznikla v roce 2010 jako projekt Iniciativy za rozvoj náhradní rodinné péče. Jejím cílem bylo dosažení kvalitnějšího systému péče o ohrožené děti v českém prostředí.
více informací »


Projekty ve světě

Nadace J&T (dříve Nadační fond J&T) podporuje projekt House of Smile v Kambodži od roku 2006. Ve spolupráci s Vysokou školou zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžběty v Bratislavě provozuje v Phnom Penhu dům pro děti, které jsou HIV pozitivní a ve většině případů již nemají žijící rodiče.
více informací »


Vzdělávací projekt

Nadace J&T poskytovala v letech 2011 - 2022 podporu žákům Odborného učiliště a Praktické školy v Lipové. Díky naší podpoře školu dokončilo 123 absolventů a na náklady spojené se studiem bylo poskytnuto 2 104 236 Kč.
více informací »